MINAMI

Artiste interprète

Long-métrage

2020 Minamata - Andrew Levitas - Rôle principal féminin - Avec Johnny Depp
Festival de Berlin 2020
2018 Voyage à Yoshino - Naomi Kawase
2015 La vie d'un homme - Ryuichi Hiroki
Dust and Delusions - Satoshi Suzuki
2014 Drops in your hands - Ken IIzuka
2013 The apology King - Nobuo Mizuta
2012 Ballon Relay - Ryohei Fujimura
Afro Tanaka - Daigo Matsui
Milocrorze : a love - Yoshimasa Ishibashi
2010 Vengeance can wait - Masanori Tominaga
2008 Detroit metal city - Toshio Lee
2007 Sakuran - Mika Ninagawa
Robo Rock - Taikan Suga
Fuking Runaway - Keita Motohashi
2006 Humoresque - Yuki Inomata
2005 Tomie: Revenge - Ataru Oikawa
2004 Problem free us - Yoshiyuki Morioka
2003 Embraced by Mana - Satosha Isaka
2002 Yumeko's Nightmare - Tsutomu Kuboyama
Lament of the lamb - Jyunji Hanada
2000 Battle Royale - Kinji Fukasaku

Théâtre

2018 Villain (Shyuichi Yoshida ) - Naoe Gozu
2017 The cherry orchard, 24 street - Kazuyoshi Kushida
2016 Esora (Shintaro Asanuma) - Shintaro Asanuma
2015 Zero Zone (Yoshimasa Shirai ) - Yoshimasa Shirai
2014 Les Sequestres d'Altona (Jean-Paul Sartre) - Satoshi Kamimura
Lost Memory Theater (Akira Shirai ) - Akira Shirai
2013 Mars Red (Senjyaku Fujisawa ) - Senjyaku Fujisawa
Constellation projection mapping + performance vol.3 (Shyutako Oku) - Shyutako Oku
Isamu (Tetsuya Suzuki) - Amon Miyamoto
Metamorphoses Gogh (Nishida Chatner ) - Nishida Chatner
2012 Madame de Sade (Yukio Mishima ) - Mansai Nomura
Sounan (Yukiko Motoya ) - Yukiko Motoya
Liliom (Franz Molnar ) - Daigo Matsui
2011 The shape of things (Neil Labute) - Daisuke Miura
2010 Love Letters (Yoji Aoyama Shibuya )
Herper Reagan (Simon Stephens ) - Keishi Nagatsuka
The character (Hideki Noda ) - Hideki Noda
2009 Coast of Utopia (Tom Stoppard ) - Yukio Ninagawa
Asakusa Paradise (Narito Keneko ) - Ishi Rasal
2008 The seagull (Anton Chekhov ) - Tamiya Kuriyama
2007 Erendira (Garcia Marquez ) - Yukio Ninagawa
2006 Tensei Kumpu (Tsuyoshi Kida ) - Tsuyoshi Kida
2005 Never land a go go (Shintaro Asanuma ) - Shintaro Asanuma
Counterfeit crime and punishment (Hideki Noda ) - Hideki Noda

Cinéma - Court-Métrage

Tomoko - Margaux Escaplez
2018 Minami et les trous noirs - Marc-Antoine Vaugeois
2015 Rhinocéros - Minami
2005 EN - Minami

Exposition

2016 Exposition au Musée Matsumoto à Okayama, Japon  
2011 Exposition à la Galerie Sunday à Tokyo, Japon  
Exposition à la Galerie Parco à Tokyo, Japon